ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

สามารถกดเข้าไปที่ลิงก์ด้านล่างเพื่อแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนใหญ่ หรือสแกนคิวอาร์โค้ดใต้ลิงก์

https://forms.gle/2c6R1yACWZHwv6Wy9