โครงการ รักน้ำ รักป่า รักแผ่นดิน ประจำปี 2564

วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 นายธีรภัทร์ วงค์ดวน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนใหญ่ พร้อมด้วย ข้าราชการ ,พนักงานส่วนตำบล,พนักงานจ้าง ได้ร่วมกันปลูกต้นไม้ ในวันต้นไม้ประจำชาติ ประจำปี 2564 และโครงการ รักน้ำ รักป่า รักแผ่นดิน ประจำปี 2564 ณ บริเวณด้านหลังที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดอนใหญ่ อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ