โครงการฝึกอบรมทักษะอาชีพเยาวชน

โครงการฝึกอบรมทักษะอาชีพเยาวชน“การทำขนมเครปญี่ปุ่น,ขนมวาฟเฟิลและขนมโตเกียว” สภาเด็กและเยาวชนองค์การบริหารส่วนตำบลดอนใหญ่ วันที่ 13 มีนาคม 2564