สนับสนุนน้ำดื่มให้จุดบริการวัคซีน COVID-19

วันที่ 12 มกราคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนใหญ่ นำโดย นายวรชิต สะเอิ้ง รองนายกอบต.ดอนใหญ่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สนับสนุนน้ำดื่มให้จุดบริการวัคซีน COVID-19 ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอนใหญ่ อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อเป็นกำลังให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่ผู้ปฎิบัติงาน สู้ภัยไวรัส COVID-19 สำหรับน้ำดื่ม จะช่วยให้ประชาชนที่มารับการฉีดวัคซีนได้ดื่มน้ำอย่างเพียงพอ ทั้งก่อนและหลังฉีดวัคซีน ตามคำแนะนำของแพทย์