มอบถุงยังชีพให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน

วันที่ 6 มกราคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนใหญ่ นำโดย นายนวลหงษ์ พรมดาว นายกอบต.ดอนใหญ่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล และกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากการกักตัวในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)