มอบถุงยังชีพให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน

วันที่ 12 มกราคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนใหญ่ นำโดย นางอุไร โสภาพ รองนายกอบต.ดอนใหญ่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล และพนักงานส่วนตำบล ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากการกักตัวในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) และมอบถุงยังชีพให้กับผู้สูงอายุที่ทุพพลภาพ ในเขตพื้นที่ตำบลดอนใหญ่ อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี