ประชุมสภาฯ สมัย วิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565

วันอังคาร ที่ 12 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลดอนใหญ่ ได้จัดประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565 เพื่อพิจารณาข้อราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนใหญ่ ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนใหญ่