ประชาคมข้อบัญญัติ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2565

เมื่อวันที่ 8 -10 สิงหาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนใหญ่ นำโดย ท่านนวลหงษ์ พรมดาว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนใหญ๋ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน ลงพื้นที่เพื่อออกรับฟังความคิดเห็นและประชาวิจารณ์ ในเรื่องการออกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง การติดตั้งอดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนใหญ่ ขอขอบคุณผู้นำชุมชน สมาชิกสภาอบต. พี่น้องประชาชนที่เข้าร่วมประชาคมฯ ทำให้กิจกรรมในวันนี้ผ่านพ้นไปด้วยความเรียบร้อยบรรลุตามวัตถุประสงค์