ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างเสริมผิวแอสฟัลท์คอนกรีต หมู่ที่ 5 บ้านทุ่งขุน (สายทางบ้านทุ่งขุน – บ้านโนนหนองบัว ช่วงที่ 1) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างเสริมผิวแอสฟัลท์คอนกรีต หมู่ที่ 5 บ้านทุ่งขุน (สายทางบ้านทุ่งขุน – บ้านโนนหนองบัว ช่วงที่ 1) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง