ประกาศกำหนดจำนวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งฯ

ประกาศกำหนดจำนวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี