กิจกรรม Big Cleaning Day

เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2565  โดยนายนวลหงษ์ พรมดาว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนใหญ่​ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล เจ้าหน้าที่  และประชาชนตำบลดอนใหญ่ ร่วมกิจกรรม จิตอาสา “Big Cleaning Day  เก็บขยะไหล่ทางสาธารณะ” บริเวณพื้นที่เขตรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนใหญ่