กิจกรรม Big Cleaning Day ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2564  โดยนายธีรภัทร์ วงค์ดวน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนใหญ่​ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล เจ้าหน้าที่  และประชาชนตำบลดอนใหญ่ ร่วมกิจกรรม จิตอาสา “Big Cleaning Day  ทำความสะอาดบริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลดอนใหญ่ และเก็บขยะตามไหล่ทางสาธารณะ” บริเวณพื้นที่เขตรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนใหญ่