กิจกรรมจิตอาสาทำความดี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2565

วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนใหญ่ จัด “กิจกรรมจิตอาสาทำความดี” ณ วัดสระปทุม บ้านโนนหนองบัว ตำบลดอนใหญ่ นำโดย นายวรชิต สะเอิ้ง  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนใหญ่ พร้อมด้วยสมาชิก อบต. ผู้ใหญ่บ้าน อปพร. อสม. นักเรียน ประชาชนในพื้นที่ และพนักงานส่วนตำบล ได้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2565