กิจกรรมร่วมใจปลูกต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2565

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนใหญ่ ได้จัดกิจกกรมร่วมใจปลูกต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2565 ภายใต้โครงการ “ ร่วมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน” สืบสานสู่ 100 ล้านต้น” เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.30 น ณ วัดแก้วรังษี ตำบลดอนใหญ่ อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี