การรับโอนพนักงานส่วนตำบลในตำแหน่งผู้บริหาร

การรับโอนพนักงานส่วนตำบลในตำแหน่งผู้บริหาร และเป็นผู้ที่ดำรงตำแหน่งประเภท ระดับและมีฐานะตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งเดียวกันกับตำแหน่งว่างมาดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง