การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนใหญ่ครั้งแรก ประจำปี พ.ศ. 2565

ในวันที่ 5 มกราคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนใหญ่ ได้เปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนใหญ่ครั้งแรก ประจำปี พ.ศ. 2565 โดยมี นางสาวกัญจน์ชญา พิกุลทอง ปลัดอำเภอศรีเมืองใหม่ ผู้แทนนายอำเภอศรีเมืองใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนนตำบลดอนใหญ่ ครั้งแรก ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนใหญ่